1. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie w Rozdziale I. w pkt. 2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca usunie Konto Użytkownika.

  3. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.

 

 Pobierz formularz odstąpienia od umowy